La Diputació de Tarragona atorga subvencions a l’Ajuntament de Prades

Subvencions del SAM – Cooperació amb els ens locals

  • Subvencions per interessos de préstecs – 2.385,95 €

Subvencions del SAM – Cultura

  • Subvencions a ens local per activitats esportives extraordinàries:

Milla urbana de Prades – 318,00 €