La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l’Ajuntament de Prades

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament les subvencions següents:

      Subvencions del SAC – Cultura

  • Programes i activitats culturals: Activitats culturals – 2.297,83 €
  • Equipaments municipals-Inversions: Adequació centre cívic – 5.194,59 €
  • Equipaments municipals-Gestió: Centre Cívic – 2.188,91 €

      Subvencions del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori

  • Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal: Consultoris mèdics – 1.154,79 €
  • Protecció de la salut pública-Seguretat a les zones de bany (platges i piscines): Piscines – 7.301,06 €