La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l’Ajuntament de Prades

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament les subvencions següents:

     Subvencions del SAC – Cultura

  • Adequació del Centre cívic – 6.923,03 €
  • Activitats culturals – 2.567,07€

     Subvencions del SAM – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

  • Subvencions per interessos de préstecs – 5.864,99 €

     Subvencions del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori

  • Consultoris mèdics locals – 2.587,16 €
  • Protecció de la salut pública: Aigua consum humà – 1.851,41 €
  • Protecció de la salut pública: Seguretat piscines – 6.582,81 €
  • Promoció de la salut pública: Educació – 454,73 €