Subvenció per a la restauració de l’església de Santa Maria la Major

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per import de 18.000,00 euros per a la restauració del frontó de coronament de la façana de l’església de Santa Maria la Major (3a. fase i última).