LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O D’INTERÈS PER LA CIUTADANIA, DE CARÀCTER SINGULAR. CONVOCATÒRIA 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Prades una subvenció per activitats culturals per un import de 14.822,00 € per als actes culturals del 2022.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona