LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA SUBVENCIONS PER A FINANÇAR INVERSIONS – PAM 2021

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament dues subvencions del programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’any 2021 per a finançar les obres següents:

Instal·lació d’un ascensor a l’Ajuntament
Cost total:   79.765,00 €
Subvenció: 25.000,00 €

Reconstrucció coberta i sostres edifici ampliació Ajuntament
Cost total:   30.481,92 €
Subvenció: 20.000,00 €