L’ACA i l’Ajuntament de Prades col·laboren per potenciar el coneixement de les fonts naturals del municipi

  • Aquest municipi del Baix Camp té prop de 30 fonts comptabilitzades, però encara n’hi ha moltes més per descobrir, la majoria d’elles a la zona de les muntanyes de Prades 
  • S’inicia aquesta campanya davant de l’elevat número de peticions provinents per part dels visitants del poble
  • La col·laboració a través de l’apli Cercafonts, desenvolupat per l’ACA i l’ICGC, farà possible incrementar el coneixement de les fonts de la zona i estudiar les variacions de cabal

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Prades (comarca del Baix Camp) estan duent a terme una col·laboració per potenciar el coneixement de les fonts naturals del municipi. Inicialment, una campanya duta a terme pel Centre d’Interpretació de les Muntanyes de Prades amb l’ajuda de Francesc Anglès de Cal Pinyó, local del poble, ha permès identificar prop de 30 fonts dins dels límits del terme municipal. No obstant això, s’estima que encara hi ha moltes captacions per descobrir, la majoria d’elles ubicades a les muntanyes de Prades.

Davant l’elevat número de peticions provinents per part dels visitants al poble, l’ACA i l’Ajuntament de Prades han encetat una campanya per millorar el coneixement de les fonts d’aigua naturals i posar-les a l’abast de la ciutadania. Com a eina per aglutinar el coneixement, es disposa de l’aplicació Cercafonts, una aplicació per a mòbils desenvolupada per l’ACA i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que aporta dades sobre prop de 5.000 fonts naturals de Catalunya.

Aquest apli, a més de ser una eina informativa, també permet recollir les informacions aportades pels usuaris, els quals poden incrementar el coneixement de les fonts naturals de Catalunya i, al mateix temps, facilitar dades sobre surgències que no estiguin catalogades.

El coneixement de les fonts naturals permet als tècnics de l’agència estudiar l’evolució de les fonts, les seves variacions de cabal i quin pot ser l’impacte de la reducció de pluges, l’increment de vegetació a les capçaleres i la tendència en les reserves d’aigua en un context de canvi climàtic. Per part de l’Ajuntament de Prades, la millora del coneixement de les fonts permet catalogar el patrimoni natural i potenciar l’atractiu turístic del municipi, tenir un major control d’aquests indrets i facilitar la informació i la transparència a la ciutadania. L’Ajuntament de Prades també està treballant actualment en la publicació d’un mapa amb rutes de les fonts per part de l’editorial Piolet.

27 de juliol de 2018