La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l'Ajuntament de Prades

La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l'Ajuntament de Prades

21/11/2017
Subvencions any 2017.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament les subvencions següents:

Subvencions - Cultura

  • Activitats esportives de caràcter extraordinàri:  XXIV Milla Urbana - 312,50 €
  • Inversions en equipaments municipals: Millora Sala d'actes Centre Cívic (2a Fase) - 4.485,50 €
  • Gestió i funcionament dels equipaments municipals: Centre Cívic - 2.168,10 €
  • Programes i activitats culturals: Activitats Culturals - 2.047,75 €

Subvencions - Medi ambient i Salut Pública

  • Protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines): Piscines - 7.135,46 €
  • Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals: Consultoris mèdics - 3.728,83 €
  • Protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats: Peridomèstics - 1.277,45 €
  • Protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: Inversions - 720,18 € Manteniment - 2.698,86 €