La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l'Ajuntament de Prades

La Diputació de Tarragona atorga diverses subvencions a l'Ajuntament de Prades

30/01/2014
Subvencions any 2012 per als ens locals.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament les subvencions següents:

     Subvencions del SAC - Cultura

  • Adequació del Centre cívic - 6.923,03 €
  • Activitats culturals - 2.567,07€

     Subvencions del SAM - Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

  • Subvencions per interessos de préstecs - 5.864,99 €

     Subvencions del SAM - Medi Ambient, Salut Pública i Territori

  • Consultoris mèdics locals - 2.587,16 €
  • Protecció de la salut pública: Aigua consum humà - 1.851,41 €
  • Protecció de la salut pública: Seguretat piscines - 6.582,81 €
  • Promoció de la salut pública: Educació - 454,73 €