Vegetació i fauna

La Vegetació

VegetacióEls boscos cobreixen la major part del territori, llevat d’allà on el sòl és ben magre, en les cingleres, i els camps de conreu (cereal, avellaner i horta). En aquesta varietat de boscos trobem representats tots els autòctons del país, excepte l’avetosa i la pineda de pi negre, encara que si pot trobar algun individu aïllat. Trobem doncs rouredes de fulla petita, de fulla gran, de roure martinenc, de roure reboll (Quercus pyrenaica), aquest últim és únic en tot Catalunya i té un excepcional valor biogeogràfic, i es troba més o menys agrupat al voltant del Tossal de la Baltasana (Reserva Natural Parcial del Barranc del Titllar i del Tossal de la Baltasana). També els alzinars i carrascars estan molt ben representats, així com les pinedes entre les quals es troben les de pi rojalet que creix a les zones més elevades i als obacs, el pi blanc, pinassa i pinyer. Les teixedes (Taxus baccata) amb abundància de grèvol també son comunitats d’alt interès i protegides a Catalunya.

Finalment les castanyedes, que van ser introduïdes principalment per la producció de fruits, però que s’han adaptat perfectament als sols silicis. i que transformen el paisatge amb el seu mantell de ocres i grocs quan arriba la tardor.

De forma més a menys aïllada podem trobar moltes mes espècies com l’auró negre, l’arç blanc, l’avellaner, el boix,...

 

La Fauna

La varietat ambiental de les Muntanyes de Prades origina una diversitat biològica superior a quasi qualsevol serralada catalana, aquests ambients que van des del típicament mediterrani al europeu, ens proporcionen quasi tres-centes espècies de vertebrats (ocells, peixos, amfibis, rèptils i mamífers), entre els que podem trobar: l’àliga perdiuera que forma la colònia més important d’aquesta espècie al continent, i en menor mesura l’àliga daurada, l’àliga marcenca, l’àliga cuabarrada, el falcó pelegrí (el vertebrat més ràpid de la Terra), o el duc (el rapinyaire nocturn més gran d’Europa), d’altres ocells que podem trobar, són el pica-soques blau, l’abellerol, la merla d’aigua, l’enganyapastors, l’astor, el gamarús, el mussol banyut..., i diverses classes de ratpenats (ratpenat gran de ferradura, de ferradura mediterrani, de cova, de peus grans, l’orellut meridional i la rata pinyada comuna). En quan a rèptils podem destacar la serp llisa, l’escurçó, la salamandra, el tòtil, el dragó... i mamífers com l’esquirol, la rata cellarda, la musaranya, el senglar en abundància, el toixó, el cabirol, el gat salvatge, la mostela, el conill...

Vegetació     Vegetació