Composició de l'Ajuntament

REGIDOR ÀREA SERVEIS
Sra. Lídia Bargas i Musoy - PDeCAT - Alcaldessa ALCALDIA
Sr. Joan Pons i Mariné -PDeCAT - 1r tinent d'alcalde HISENDA I SERVEIS
 • Hisenda
 • Serveis comunitaris (Aigües, sanejament, enllumenat públic, etc.)
Sr. Joan Llurba i Borrull - PDeCAT- 2n tinent d'alcalde URBANISME I ESPORTS
 • Arquitectura i urbanisme
 • Obres municipals
 • Esports
 • Piscina i poliesportiu
Sr. Esteve Obis i Torruella - PDeCAT AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I FESTES
 • Agricultura
 • Medi ambient, ecologia i camins
 • Joventut
 • Festes
Sra. Judit Olivé i Torruella - PDeCAT URBANISME, CULTURA I TURISME
 • Arquitectura i urbanisme
 • Obres municipals
 • Ensenyament i cultura
 • Turisme
Sr. Llorenç Torruella i Ramiro - JpP-CP -
Sr. Miquel Borràs i Castañé - JpP-CP -